PKD (Polycystic Kidney Disease)

PKD is de afkorting voor Polycystic Kidney Disease, een erfelijke aandoening bij katten:
    PKD is niet te genezen: vroeg of laat overlijdt de kat aan nierfalen;
    PKD is dominant overerfelijk;
    PKD kan met DNA testen al in een vroeg stadium (vanaf 6 maanden) worden vastgesteld;
    PKD kan met een echo worden vastgesteld vanaf 6 maanden.

PKD nieren kat 10
PKD bij de kat; nieren vol met cystes.
Normaal gesproken is een nier mooi glad aan de buitenkant.


Wat is PKD (Polycystic Kidney Disease)?
PKD is een erfelijke aandoening waarbij in beide nieren meerdere cysten (met vocht gevulde holten) aanwezig zijn.
Het aantal en de grootte van de cysten kan variëren maar zal naarmate de kat ouder wordt toenemen.
De cysten verdrukken het gezonde nierweefsel waardoor de nierfunctie vermindert.
Uiteindelijk zal er chronisch nierfalen ontstaan.

Wat is de oorzaak van PKD?
PKD wordt veroorzaakt door een fout in het DNA waardoor een bepaald eiwit wat van belang is voor een goede nierfunctie verkeerd wordt aangelegd.
Omdat PKD dominant vererft zal al bij de aanwezigheid van één allel PKD1 de ziekte tot uiting komen.
PKD is in Nederland geïntroduceerd door import van enkele PKD-lijdende katten uit Amerika en wordt voornamelijk gezien bij Perzische katten en kruisingen daarvan.
Naar schatting heeft circa 1/3 van de perzenpopulatie in Nederland deze aandoening en omdat de vererving dominant is zullen ook kruisingen met Perzische katten vaak lijder zijn (zoals de heilige Birmaan, de ragdoll en de Britse korthaar).
Het goede allel wordt in de literatuur meestal pkd1 genoemd (kleine letters).

Wat zijn de symptomen van PKD?
Hoewel de aandoening aangeboren is zullen de symptomen meestal pas optreden wanneer de dieren 6-7 jaar oud zijn.
Dit komt omdat de nieren lange tijd in staat zijn om de verminderde funktie te compenseren.
Pas wanneer er 70-75% van de nierfunctie verdwenen is zullen er klachten ontstaan.

De symptomen de aanwezig kunnen zijn zijn dus de symptomen van chronische nierinsufficiëntie:
    veel plassen
    veel drinken
    verminderde eetlust
    vermagering
    apathie
    braken
    bleke slijmvliezen ten gevolge van bloedarmoede (verminderde aanmaak erythropoïetine)
    uitdroging
    soms zijn de bobbelige nieren bij buikpalpatie voelbaar
PKD echo kat 9 

Echo van een door PKD aangetaste nier.
Duidelijk zichtbaar zijn de grote (zwarte) cystes


Diagnose PKD
Met behulp van echografie kan de diagnose PKD in een vroeg stadium (nog voordat er klachten zijn) gesteld worden.
Vanaf een leeftijd van zes maanden is de echo redelijk betrouwbaar.
Wanneer er op jongere leeftijd een echo gedaan wordt is deze nog wel eens vals-negatief en kan de echo op zes maanden leeftijd herhaald worden.

Behandeling PKD
Er is helaas geen afdoende therapie voor katten met PKD.
De cysten in de nieren kunnen niet verwijderd worden en door het progressieve verloop dat de nierfunctie steeds slechter worden.
De behandeling bestaat uit het ondersteunen van de nierfunctie met nierdieet en medicijnen die de doorbloeding van de nieren verbeteren (de zgn. ACE-remmers)
Nierdieet bevat minder eiwit en zouten zodat de nieren in hun werking ontlast worden.
Ondanks deze aanpak zal uiteindelijk de nierfunctie in de tijd slechter worden.

Preventie PKD
Het is heel verstandig om een DNA-test te laten uitvoeren op PKD vóórdat de kat wordt ingezet in de fokkerij.
Met deze bloedtest wordt de erfelijke aanleg voor PKD bepaald en wanneer de kat drager is van één of beide PKD1-allelen mag deze niet worden gebruikt in de fokkerij.
Alleen op deze manier kan een ziekte als PKD uiteindelijk uit een ras gefokt worden.
Bij het bloedprikken zijn de stamboekgegevens én een chip noodzakelijk omdat het laboratorium anders geen uitslag op naam kan en mag geven.

De DNA-test kan de volgende uitslagen opleveren:
    pkd1/pkd1            : de kat is PKD-vrij;
    PKD1/pkd1            : de kat is PKD-lijder en zal in de toekomst PKD krijgen;
    PKD1/PKD1           : deze combinatie komt niet voor omdat deze kittens niet levensvatbaar zijn.

Tweets van De Bengaal

Locatie van De Bengaal

Social Media